کاروخ باوەجانی:مەردانی ڕۆژ

karox2
مه ردانی رۆژ

سه رماو سۆڵه ش له ئاست ئێوه هاتووه ته ده نگ
بۆ تواناتان واق ورماوه و بووه بێده نگ
ئه ڵێ شاخ نه ماوه دای نه پۆشم
دارێک نه ما گڵای نه برم
گیاندار نه ما نه یله رزێنم مرۆڤ نه ما نه ی ته زێنم
ده ی پێم بڵێ ئه ی ئێوه چین
وا خه ریکه ئه م ته زێنن له ناوخۆما ئه م تاوێنن
گڕی گه رمیتان بۆ وایه هه ر ئه ڵێی له ناو ئاگرایه
توواناتان وه ک پۆڵایه
چی هێزێک پێتان ئه وێرێ
ئه ی به هێزترین مرۆڤی ئه م دونیایه
…………………..
کاروخ باوه جانی . نه رویژ رێکه وت 08.02.2014

Share Button

بۆچوون نووسین

بۆچوون