محەمەد جاف:من پێم وتی جێم مەهێڵ

herdi1
مـن پـێـم وتـی جـێـم مـەهـێـڵ هـێـشـتـا دیـلـوو دامـاووم
هـەردی کـەی بـەرگـە دەگـرم ئـێـسـتـە ئـاو بێ ڵـە چـاووم
مـن چـاوەڕوانـی تــۆ بــوم ئـەی دڵــســۆز بــۆ ڕزگــاری
پـاش سـیـیو پـەنـج سـاڵ غـوربـەتـت ‌هـدیـە بـبـەی بە دیـاری
ئـیـسـتـە بـۆ چـی هـەردی گـیـان دڵ گـشـت دۆسـتـانـت سـوتان
هـۆ ڕۆڵــە خـــەم خــۆەرکـەی بــە هـیــوا بــۆ نـیـشـتـمـان
خـۆزگـە راسـتــە یـان خــەوە خــزمـان ئـێــوە پــێــم بـێــژن
تــو خــووا چــۆن لــە دڵـتــان دێــت کــاکــە هــەردی بـنـێـژن
تـەپـەڕەش چـاوەڕوان بــوو ســەردان بـکـەیـی لــە وخــاكـە
خـــزمــانــت تــامـەزرۆ بــون هـــەردی بـت بـیـنـــن کــاکــە
ئـەی تــۆ چـۆن لـە دڵــت هــات گــشـت ئـەم دۆسـتــوو خـزمـانە
ســەفــەر بـکـەی بـێ ئـاگــا جـەرگ ســوتاومـان كــەی گـیـانــە
بـەڵام دەســڵاتــمـان نـیـیـە ىـاش بــخــەوە هــەردی گـیـــان
ڕۆڵــە چــوانــە مـەرگـەکــەی دوور لــە خــاکـوو نـیـشـتــمـان
هــەرتــۆ نـەبـویـی هـەردی گـیــان جــێ بـ‌ـهـێــڵــی خـزمــانــم
لــە رومـادی چـێــمـان هــێــشــت ســەد ســاڵــە وایــە ژیــانـم
چـی بـووئــەم کــۆچــە کــردت دایــکــوو بــاوکــت مــاتــەمـن
هــەمـو خــزمــوو دۆســتـانـــت ئــەمـڕٶ دڵ پــڕلــە غــەمـن
هــەزاران کـوڕنـۆش بــۆ تـۆو گـشـت شـەهــیـدانــی خــاکــــم
ئــەمـە جــێــگــای هــەمــوانــە هــۆ ڕۆڵــەی زۆر دڵــپــاکـــم
دڵــدار جــاف ســوید
٢٠١٥/٣/١٠

Share Button

بۆچوون نووسین

بۆچوون